Privacy Policy en Cookieverklaring

Home >Privacy Policy en Cookieverklaring

Privacy Policy en Cookieverklaring

Privacy Policy en Cookieverklaring

Algemeen

Purple Q  B.V., hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft deze privacy policy voor u opgesteld om u te informeren hoe wij omgaan met persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Deze gegevens kunt u op verschillende manieren met ons delen.

 • Via onze website: www.purple-q.nl
 • Via onze (web)portals en mobiele applicaties
 • Via e-mail
 • Via telefonisch contact
 • Door brief of achterlaten van uw visitekaartje

Algemeen gesproken verwerken wij uw gegevens ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over uw vragen, opdrachten, dienstverlening en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht, bijvoorbeeld ter realisatie van installatie en gebruik van temperatuursensoren en bijbehorende digitale cloud-applicatie(s) en/of installatie of bezorging van producten op locatie
 • Sturen van nieuwsbrieven (als u hiervoor kiest)
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de processen en digitale applicaties van onze organisatie

Purple Q  B.V. heeft ook haar eigen belang bij het kunnen uitvoeren van commerciële activiteiten en kan u dus telefonisch of per post benaderen.

Wanneer wij in het kader van een opdracht van onze klant persoonsgegevens ontvangen, zijn we de Verwerker van persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen variabel zijn en aangezien wij niet Verantwoordelijk zijn, zijn deze ook voor ons niet op voorhand te voorspellen. Deze gegevens behandelen wij zoals opgedragen door onze klant in een verwerkersovereenkomst. Indien u vragen heeft over dit soort gegevens, kunt zich het beste wenden tot de originele partij die uw gegevens vergaard heeft (de Verantwoordelijke). Hieronder vallen onder meer al uw gegevens welke gebruikt worden in onze (web)portals en mobiele applicaties.

Gegevens die wij kunnen vastleggen

Purple Q  B.V. gebruikt een informatiesysteem voor relatiebeheer en het afhandelen van opdrachten. Hierin kunnen wij ook gegevens van prospects vastleggen. Uiteraard zijn er ook gegevens aanwezig in onze mailapplicaties wanneer wij op deze wijze met u communiceren.

Wij kunnen de volgende gegevens over u vastleggen:

 • Naam
 • Adres, inclusief Land
 • Telefoonnummer(s)
 • Geslacht
 • Email (waaruit eventueel andere informatie afgeleid kan worden)
 • Functie
 • Naam van de organisatie waar u werkt, en (NAW- en website, branche) gegevens van deze organisatie
 • Indien u ons bezoek via onze website, uw IP-adres en gebruik van deze website

Gegevens die u ons verstrekt via e-mail worden in ons systeem vastgelegd, deze bepaalt u zelf.

Purple Q  B.V. is een Business-to-Business bedrijf. Voor het uitvoeren van opdrachten en sturen van facturen leggen wij uiteraard ook gegevens vast van de zakelijke partner(s) die zij ons verstrekken, zoals KvK- en btw-nummer. Indien u een eenmanszaak heeft, kunnen deze gegevens ook als persoonsgegevens gezien worden. Wij kunnen de opdracht voor u mogelijk niet uitvoeren indien wij deze gegevens niet kunnen registreren.

Wij bewaren deze gegevens minstens zo lang als wettelijk verplicht. Uit ervaringen van onze klanten en relaties blijkt dat zij het waarderen als wij hun gegevens bewaren. Wij bewaren deze dus tot wij een verwijderverzoek van u ontvangen.

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte of op een locatie die tenminste voldoende waarborgen biedt, zoals bijvoorbeeld door Privacy Shield.

Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden dan al genoemd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt via genoemde website(s)

De genoemde websites en de bij deze website betrokken partijen (hosting partij, websitebouwer, mailapplicatie, toegepaste trackers, Purple Q  B.V.) kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u (door middel van bezoek, gebruik van contactformulier en eventuele aanmelding voor een nieuwsbrief) gebruik maakt van de diensten die worden geboden.

U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites/apps, die via een link op onze website(s) bereikbaar zijn. Uw bezoek aan de website en uw eventuele keuze gegevens in te voeren is het door u gegeven akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van de genoemde doeleinden.

De genoemde website kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Technische gegevens welke uw computer en browser achterlaten wanneer zij naar onze website surfen
 • Registratie van uw acties op onze website. Wij maken mogelijk gebruik van trackers en analyse tools (dit beschrijven wij verderop in deze privacy policy)
 • Uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, email adres en inhoud van uw bericht die u invoert bij gebruik van het contactformulier.

De website/applicatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De website past zich niet aan op basis van uw bezoekgedrag.

Algemeen contact en communicatie 

Wanneer u verder telefonisch of per e-mail contact met ons of een van onze leveranciers opneemt, dan registreren wij de relevante informatie rondom dit contact in onze e-mail systemen, op onze netwerkmappen en/of ons klantenmanagementsysteem, waaronder tenminste uw naam, om uw contactmoment met ons te kunnen afhandelen. Wij behouden deze gegevens totdat u verzoekt tot verwijdering om uw vraag te kunnen beantwoorden en ten behoeve van de eerder genoemde doelstellingen.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan de volgende derden, welke deze gegevens niet met andere partijen mogen delen:

 • Onze partners bij levering van producten en diensten, waaronder resellers en installatiebedrijven, alleen op het niveau van daadwerkelijke opdrachten
 • ICT leveranciers (hosting, hardware en software, cloudapplicaties), alleen ter levering, verbetering en ondersteuning van onze applicaties
 • Ons incassobureau, in voorkomende gevallen
 • Bevoegd gezag, wanneer wij gesommeerd worden de gegevens te delen
 • De partijen die genoemd zijn bij analysetools op onze website

Analyseren websitebezoek (en gebruik van cookies)

Deze website(s) kunnen gebruik maken van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) en analysetools (Google Analytics (privacy vriendelijk) en LinkedIn Widgets). Dit doen wij om de website te laten functioneren en om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om relevant nieuws te verstrekken.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen, de werking van de website te verbeteren en meer gerichte relevante algemene informatie aan bezoekers aan te bieden. Hierbij analyseren we uw persoonlijke gedrag niet. Wij nemen geen contact met u op basis van analysetools en verstrekken deze analysegegevens niet aan andere partijen, anders dan genoemd in dit document.

De meeste browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies in deze website dan niet correct functioneren.

Beveiligen

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Purple Q  B.V. zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij adviseren u geen (gevoelige) (persoons)gegevens te delen in uw communicatie met ons.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Purple Q  B.V.. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Wij bewaren uiteraard wél die informatie waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen en klachten

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over onze privacy policy, dan kunt u deze richten aan Purple Q  B.V., 1e Energieweg 13, 9301 LK, Roden of e-mail: complaints@purple-q.nl.

Indien u mogelijk een klacht zou willen indienen, dan komen wij ook graag met u in contact en helpt Purple Q u graag verder. U behoudt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Purple Q  B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er wijzigingen zijn toegepast. Als Purple Q  B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Purple Q  B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, zullen wij dit kenbaar maken via onze website en nieuwsbrief.

Neem contact op

Stel ons uw vraag

Vrijblijvend meer informatie ontvangen?

Wij nemen uw vraag(stuk) serieus en reageren altijd binnen 15 uur.

Handige links

Algemene voorwaarden

Privacy- en cookiebeleid

Bedrijfsgegevens

Purple Q B.V.

Telefoon:
085-3019709

E-mail:
info@purple-q.nl

Adres:
1e Energieweg 13
9301 LK  Roden

©2024 Purple Q B.V. - Alle rechten voorbehouden
Kvk: 82509514